Tin Tức

Thông báo tuyển dụng
Công ty TNHH Lương Thực Ngọc Đồng thông báo tuyển dụng tháng 10 - 2017
10:56 - 11/10/2017
Cần tuân thủ đúng kế hoạch sản xuất lúa thu đông
Năm nay, lũ về sớm ở ĐBSCL và dự báo là cao hơn năm ngoái. Hiện tại lũ sớm cộng mưa nhiều đã gây ngập nhiều diện tích lúa. Các tỉnh ĐBSCL cần phải làm gì để đảm bảo an toàn và đạt mục tiêu sản xuất vụ thu đông?
18:28 - 12/08/2017
ĐBSCL: Sâu bệnh hại lúa gia tăng
Thâm canh tăng vụ, thời gian cách ly giữa các vụ ngắn, thậm chí nơi cắt, nơi gieo... dẫn đến dịch hại trên lúa ngày càng tăng, làm tăng chi phí sản xuất.
18:00 - 12/08/2017
Thâm canh lúa mùa 'né' sâu bệnh
Mỗi sào lúa nông dân chỉ cần bón 15 - 20kg phân đa yếu tố NPK Văn Điển 6:11:2. Riêng trên chân đất thịt nhẹ, pha cát hoặc chân ruộng được vùi rơm rạ nhiều năm có thể bổ sung các sản phẩm đa yếu tố NPK Văn Điển công thức 5:10:3 bón lót và 12:5:10 chuyên bón thúc.
18:18 - 12/08/2017