1. Nhập Lúa Tươi
1. Nhập Lúa Tươi
Lúa được thu mua tại những cánh đồng mẫu lớn của những hộ nông dân và hợp tác xã cùng với sự chăm sóc và hỗ trợ nguyên liệu của Công Ty TNHH Lương Thực Ngọc Đồng.
2. Nhập gạo nguyên liệu
2. Nhập gạo nguyên liệu
3. Sấy Lúa
3. Sấy Lúa
4. Xay xát Lúa - Tách vỏ
4. Xay xát Lúa - Tách vỏ
5. Xát Trắng Hạt Gạo
5. Xát Trắng Hạt Gạo
6. Đánh bóng hạt gạo
6. Đánh bóng hạt gạo
7. Tách màu hạt gạo
7. Tách màu hạt gạo
8.1 Đóng Gói Bao PP ( Gạo Xuất Khẩu )
8.1 Đóng Gói Bao PP ( Gạo Xuất Khẩu )
8.2 Đóng Túi PE ( Gạo Cao Cấp Siêu Thị )
8.2 Đóng Túi PE ( Gạo Cao Cấp Siêu Thị )
9. Xuất Hàng
9. Xuất Hàng