Gạo ST21
Gạo ST21
Gạo ST21
Gạo ST21
Gạo ST21
Gạo ST21

Gạo ST21

  • Mã số
    19
  • Lượt xem
    3984
  • Giá
    Liên hệ
Mô tả ngắn
Giống lúa RVT. Gạo ST21 đang là một trong những gạo thơm xuất khẩu mạnh nhất của Việt Nam trong năm 2015. Gạo ST nói chung, gạo ST21 nói riêng cơm thường dẻo ngọt cơm, hạt cơm dai rất chất lượng. Hàm lượng protein trong gạo cao. Hạt gạo thon nhỏ dài.

Cùng loại với Gạo Thơm