Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa
Gạo KDM sữa

Gạo KDM sữa

  • Mã số
    17
  • Lượt xem
    4795
  • Giá
    Liên hệ
Mô tả ngắn
Cũng từ giống gạo KDM nhưng màu sắc gạo ở đây do quá trình sấy của các nhà máy. Tuỳ vào nhiệt độ sấy khác nhau sẽ cho ra màu gạo khác nhau. Ví dụ độ sấy hạt lúa từ 15- 15.5 độ sẽ cho ra gạo trong, nếu muốn hạt gạo sữa thì nhiệt độ sấy lúa cần 9- 10 độ

Cùng loại với Gạo Thơm