Gạo 6976
Gạo 6976
Gạo 6976
Gạo 6976
Gạo 6976
Gạo 6976

Gạo 6976

  • Mã số
    10
  • Lượt xem
    5530
  • Giá
    Liên hệ
Mô tả ngắn
Hạt gạo to vừa. Gạo xốp mềm cơm, để nguội vẫn không bị cứng cơm. Gạo 6976 thường được sử dụng làm cơm chiên do lúc chiên vẫn giữ nguyên hạt.

Cùng loại với Gạo thông dụng