Gạo 5451
Gạo 5451
Gạo 5451
Gạo 5451
Gạo 5451
Gạo 5451

Gạo 5451

  • Mã số
    9
  • Lượt xem
    2900
  • Giá
    Liên hệ
Mô tả ngắn
Gạo dẻo vừa và mềm, để nguội vẫn không bị cứng cơm. Gạo 5451 chuyên cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp. Gạo hạt dài đều hạt. Những năm gần đây gạo 5451 thường được xuất rất nhiều.
Gạo dẻo vừa và mềm, để nguội vẫn không bị cứng cơm. Gạo 5451 chuyên cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp. Gạo hạt dài đều hạt. Những năm gần đây gạo 5451 thường được xuất rất nhiều.

Cùng loại với Gạo thông dụng