KDM Rice
KDM Rice
KDM Rice
KDM Rice
KDM Rice
KDM Rice

KDM Rice

  • Sku
    16
  • Views
    3331
  • Price
    Call us
Short Description
Hạt gạo dài trắng trong, Cơm dẻo, mềm, khi nấu cơm có mùi thơm.

Same category with Fragrant Rice