Jasmine Rice
Jasmine Rice
Jasmine Rice
Jasmine Rice
Jasmine Rice
Jasmine Rice
Jasmine Rice
Jasmine Rice

Jasmine Rice

  • Sku
    13
  • Views
    4601
  • Price
    Call us
Short Description
Lúa Thơm Jasmine là giống lúa ngắn ngày được trồng chủ yếu ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Hạt Gạo Thơm Jasmine có kích thước lớn, dài, màu trắng trong, cho cơm dẻo, thơm nhẹ, cơm vẫn dẻo khi để nguội.

Same category with Fragrant Rice