Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice
Japonica Rice

Japonica Rice

  • Sku
    17
  • Views
    3756
  • Price
    Call us
Short Description
Cũng từ giống gạo KDM nhưng màu sắc gạo ở đây do quá trình sấy của các nhà máy. Tuỳ vào nhiệt độ sấy khác nhau sẽ cho ra màu gạo khác nhau. Ví dụ độ sấy hạt lúa từ 15- 15.5 độ sẽ cho ra gạo trong, nếu muốn hạt gạo sữa thì nhiệt độ sấy lúa cần 9- 10 độ

Same category with Fragrant Rice