Fragrant Glutinous Rice
Fragrant Glutinous Rice
Fragrant Glutinous Rice
Fragrant Glutinous Rice
Fragrant Glutinous Rice
Fragrant Glutinous Rice
Fragrant Glutinous Rice
Fragrant Glutinous Rice

Fragrant Glutinous Rice

  • Sku
    14
  • Views
    5410
  • Price
    Call us
Short Description
Hạt gạo dài, trắng sữa, vị ngọt, thơm nhiều. Thông thường khi ăn gạo nếp ta thấy gạo dẻo, dính hơn vì trong thành phần của gạo hàm lượng amylopectin gấp nhiều lần so với gạo thường đây chính là chất tạo  độ dẻo dính của gạo.Một sự khác biệt lớn là thành phần của lúa gạo nếp không có amyloza ...

Same category with Standard Products