6976 Rice
6976 Rice
6976 Rice
6976 Rice
6976 Rice
6976 Rice

6976 Rice

  • Sku
    10
  • Views
    4335
  • Price
    Call us
Short Description
Hạt gạo to vừa. Gạo xốp mềm cơm, để nguội vẫn không bị cứng cơm. Gạo 6976 thường được sử dụng làm cơm chiên do lúc chiên vẫn giữ nguyên hạt.

Same category with Standard Products