504 Rice
504 Rice
504 Rice
504 Rice
504 Rice
504 Rice

504 Rice

  • Sku
    11
  • Views
    4459
  • Price
    Call us
Short Description
Gạo hơi gãy, có màu trắng đục hơi ngà.Gạo dài, trong ít bạc bụng cho cơm khô cứng. Giá thành thấp, là loại gạo chuyên dùng để sản xuất làm bún, đổ bánh bèo và bánh xèo.

Same category with Standard Products